L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona i Servicio Móvil, conscients de la necessitat ineludible d’una solució per a la gestió de l’arxiu per a associacions, entitats, organitzacions i administracions, impulsen el projecte MOLÈCULA per atendre aquest important segment amb la finalitat de facilitar la gestió, la preservació i l’accés als seus fons documentals.

Triptic_01_cat(V2)_1

arrow


La fortalesa del projecte es basa en diferents factors, però singulamente en l’estreta col·laboració entre empresa i universitat d’una banda, i especialment en l’oferta d’una sèrie de serveis que poden utilitzar-se de manera integrada o bé de manera seqüencial i acumulativa. En tots els casos preval la idea d’oferir un servei professional, econòmic, estandarditzat i escalable.

SERVEIS:

- Creació i configuració de la màquina virtual
– Configuració inicial (usuaris, arxius)
– Alta administrativa
– Formació remota

MANTENIMENT MENSUAL

· Allotjament amb IP pública, amb 65 GB d’emmagatzematge inicial en disc, ampliables
· Backup avançat per a l’emmagatzematge contractat
· Suport tècnic mensual

És un compromís dels impulsors de MOLÈCULA generar una evolució contínua del programa, assegurar una formació experta per als seus clients i garantir un suport professional.