Servei de formació i consultoria tant en relació amb el maneig dels programes informàtics, com amb la formació específica en el camp de la gestió documental i l’arxivística, amb la garantia d’un centre universitari especialitzat com l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona.